Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Prawny

  Kalkulator prawny pozwala samodzielnie obliczyć datę wejścia w życie aktu prawnego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP. więcej »

 • Ryczałtów samochodowych

  Po wprowadzeniu kwoty przyznanego limitu kilometrów oraz ilości dni nieobecności w pracy wyliczana jest należność. więcej »

 • Dat

  Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej ilości dni, miesięcy i lat od określonego dnia. więcej »

 • Formatu NRB

  Kalkulator sprawdza poprawność rachunku zapisanego w formacie NRB (z cyframi kontrolnymi). więcej »

 • Odsetek ustawowych

  Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni. więcej »

 • Wynagrodzeń

  Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku. więcej »

 • Składek ZUS

  Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość składek na ZUS z uwzględnieniem kwot kierowanych do funduszu emerytalnego. więcej »

 • Ilości dni

  Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami. więcej »

 • Brutto-Netto

  Kalkulator wylicza wartość pensji netto z brutto oraz brutto z netto. więcej »

 • Składki wypadkowej

  Kalkulator oblicza wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w okresie składkowym od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. więcej »

 • Stażu pracy

  Kalkulator pozwala wyliczyć staż pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia. więcej »

Copyright © 2007 - 2015 Infor Ekspert Sp. z o.o.