Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy »
  • Akty prawne »
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

Dokument z dnia: 2002-12-18

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

Dostęp do pełnej wersji serwisu możliwy po zalogowaniu. Zaloguj się lub zamów serwis.

Copyright © 2007 - 2015 Infor Ekspert Sp. z o.o.